Samen eten en drinken

Binnen Gorinchem zijn een aantal plekken waar u gezellig met anderen kunt eten en koffie kunt drinken. Lijkt u dat leuk, ga eens kijken op één van de websites:

  • Bij het Seniorencafé op maandag- en vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur aan de Burgstraat 37 te Gorinchem. De koffie, thee en koeken zijn geheel gratis. Het gaat vooral om contact maken met elkaar.
  • Ook zijn er activiteiten in Wijkcentrum Rozenobel, dukatenplein 2, 4205 GE Gorinchem
  • Dienstencentrum de Bogerd, Willem de Vries Robbéweg 100, 4206 AN Gorinchem

 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties