Vrijwillige Netwerkversterking

Generation

Ken je of ben je iemand, of zorg je voor iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken bij het opbouwen of uitbreiden van zijn of haar sociale netwerk? Bij Netwerkversterking bieden netwerkcoaches op vrijwillige basis ondersteuning aan mensen die hun sociale netwerk willen versterken. 

Sociale contacten is voor iedereen belangrijk. Voor aanspraak, gezelligheid of hulp zijn we aangewezen op de mensen om ons heen. Sociale contacten helpen ons om een zelfstandig leven te leiden en aan de samenleving deel te nemen. Wie een klein netwerk heeft, kan zich sneller eenzaam of buitengesloten voelen. Netwerkversterking is een praktische aanpak voor mensen die door ziekte, ouderdom, een beperking, zorg voor hun naaste of andere redenen een klein netwerk hebben of in een isolement zijn geraakt. 

Netwerkversterking werkt met vrijwilligers, die hiervoor een training tot netwerkcoach hebben gevolgd. Een coach geeft iemand een steuntje in de rug bij het (weer) opbouwen of uitbreiden van zijn sociale netwerk.

De netwerkcoach: - Werkt volgens specifieke methode. - Ondersteunt bij het benutten en uitbreiden van bestaande contacten en het ontmoeten van nieuwe mensen. - Biedt maatwerk. 

Voor meer informatie kun je terecht bij het servicebureau MEE Vivenz via servicebureau@meevivenz.nl of op telefoonnummer 0888928961. 

Contactpersoon: Esther Hobo

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties