Over ons

Het Sociaal Team bestaat uit hulpverleners met verschillende achtergronden, zodat we u op zoveel mogelijk gebieden kunnen helpen waarop u vastloopt. Denk aan opvoeding, mentale gezondheid, omgaan met lichamelijke beperkingen, het zoeken naar werk en inkomen, ondersteunen bij relatieproblemen, etc. Wij zijn goed bekend in Gorinchem. Daardoor weten we wat er in onze gemeente allemaal mogelijk is op het gebied van welzijn, wonen en inkomen.

Het team werkt nauw samen met het welzijnswerk, woningbouwverenigingen, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, sociaal raadslieden, huisartsen, wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg. Hierdoor weten wij vaak wie u indien nodig het beste kan helpen en hoe. U wordt gekoppeld aan een hulpverlener van het Sociaal Team, die uw vaste aanspreekpunt is. Ook als er meer dan 1 probleem is dat u wilt aanpakken. Hij of zij maakt samen met u en uw gezin een plan. En wij ondersteunen bij de uitvoering. De hulpverlener van het Sociaal Team is er voor u zo lang het nodig is. Hij of zij neemt afscheid op het moment dat dat kan. Ook dat bepaalt u samen.

Het Sociaal Team werkt in opdracht van de gemeente Gorinchem als samenwerkingsverband van Stichting Jeugdteams ZHZ en MEEVivenz.

U kunt met uw vraag bij ons terecht door uzelf aan te melden. U kunt ook eerst in overleg met uw huisarts, de school van uw kind of u kunt op één van onze spreekuren terecht. De spreekuren zijn op dinsdagmiddag van 14.00 - 16.30 uur op de Spijksedijk 28 en donderdagochtend van 9.30 - 11.30 uur in de Rozenobel.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties