Sociaal Team Gorinchem


Sociaal Team Gorinchem

E-mail
info@stgorinchem.nl

Telefoon
(088) 8928961

Crisis

Een crisis is een ernstige en acute verstoring van het alledaagse functioneren waarbij onmiddellijk professioneel gehandeld moet worden om (verdere) schade bij de betrokkene en diens omgeving te voorkomen. Bij een crisis is er sprake van acute onveiligheidsituatie op emotioneel, fysiek of seksueel gebied. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om oplopende spanningen en conflicten in de relationele sfeer tussen partners onderling of tussen ouders en kinderen of ernstige gevoelens van eenzaamheid en somberheid.

In crisissituaties kunt u terecht bij;

  • Uw huisarts of huisartsenpost
  • Crisisdienst buiten kantooruren, 0800 1471
  • Binnen kantooruren bij het Sociaal Team, (088) 8928961

Veiligheid

Heeft u een algemene vraag? Vul dan dit formulier in.