Ervaringsdeskundigen

Onze professionele trainers ondersteunen ervaringsdeskundigen om eigen ervaringen in te zetten voor het versterken van de eigen mogelijkheden van (kwetsbare) anderen. Deze vrijwilligers dragen bij aan het herstel van die ander. Door ervaringen te delen, de ander vanuit de eigen ervaring erg goed te begrijpen maar ook door te laten zien hoe sterk die ander kan worden of zijn. 

Onze ervaringsdeskundigen ondersteunen de burger voor een korte periode (max een jaar) bij het versterken van hun sociale contacten en maatschappelijke betrokkenheid. Vooral het laatste doen we heel actief: samen kijken naar activiteiten in de wijk, vrijwilligerswerk, lid worden van een sport, club, vereniging of kerk. Het project is voor iedereen die wel een steuntje in de rug kan gebruiken bij het oppakken van sociale contacten en /of sociale activiteiten. Een belangrijke pijler waar wij ons hierbij op richten is eenzaamheid. 

 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties