Matchmakers

Jongeren die zonder diploma van school gaan hebben minder kansen op de arbeidsmarkt. De Dienst Gezondheid & Jeugd en de Sociale Diensten Drechtsteden en Avres zetten samen de MatchMakers in. Zij begeleiden jongeren tot en met 27 jaar, zonder diploma op Havo-, Vwo- of MBO-2 niveau en zonder vast werk of inkomen, bij het vinden van werk of scholing.

De matchmaker bekijkt samen met de jongere wat hij of zij wil, kan en wat er mogelijk is. Dit doen zij op het gebied van werk, opleiding, inkomen en hulpverlening. Ook bekijken ze samen wat de mogelijkheden zijn als regulier werk of onderwijs niet haalbaar is. Denk hierbij aan het aanbod van de Sociale Diensten in de regio en het UWV. De insteek is dat een jongere duurzaam geplaatst wordt.

Het netwerk van de MatchMakers is groot met diverse maatschappelijke partners. Via deze weg krijgen de matchmakers enerzijds jongeren in beeld en verwijzen zij anderzijds ook weer jongeren door.

De matchmakers helpen jongeren met het oriënteren op de onderwijs- en arbeidsmarkt. Mocht de jongere echt niet weten welke richting hij of zij op wil in zijn of haar (studie)loopbaan en wat hij of zij kan, dan is het, dankzij de samenwerking met onze partners (zoals het Leerwerkloket en het Da Vinci College), mogelijk om een interesse- en/of capaciteitentest in te zetten.

Aan deelname zijn voor de jongeren geen kosten verbonden.

In 2019 hebben de MatchMakers ruim 75 Voortijdig schoolverlaters aan een baan, inkomen, hulpverlening, plek op een opleiding of vrijwilligerswerk geholpen.

Meer informatie?
Neem dan contact op met het matchmakerteam van de Dienst Gezondheid & Jeugd: matchmakers@lvszhz.nl

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties