School en/of werk

sleeeepy

School

In Gorinchem is het Da Vinci College een van de scholen waar men naar toe kan voor middelbaar beroepsonderwijs. Het Da Vinci College biedt diverse mbo-opleidingen aan in uiteenlopen branches en verzorgt ook volwassenenonderwijs (vavo). Het vavo onderwijs is voor volwassenen (18+) die niet meer op het voortgezet onderwijs zitten en nog geen startkwalificatie hebben behaald, of een vak of diploma op een hoger niveau willen halen.

Jongeren tot 18 jaar kunnen een startkwalificatie halen door:

  • Volledig dagonderwijs te volgen
  • Een combinatie van werken én leren. Bijvoorbeeld de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo (BBL).

Matchmakers

Heb je geen startkwalificatie behaald voordat je 23 jaar bent en kan je niet meer naar school? Dan meldt de school de jongere bij de gemeente aan als voortijdig schoolverlater. In dat geval kun je in contact komen met de MatchMakers.

MatchMakers is gericht op jongeren van 18 tot 27 jaar zonder starkwalificatie. MatchMakers heeft als doel deze jongeren in beeld te krijgen en te ondersteunen bij het vinden van werk, school of een combinatie hiervan. 

Werk

Wanneer je naast je schooltijden of na het behalen van je diploma, vanaf 18 jaar wil werken, kun je solliciteren bij bedrijven of gaan werken via het uitzendbureau. 

Ik ben 18, ik heb een beperking en wil graag werken. 

Wil je hier hulp bij? Dan ligt het eraan welke beperking je ervaart. Je kunt hiervoor terecht bij Syndion, Philadelphia en/of bij ASVZ.

Wil je dat er iemand met je meekijkt of denkt? Dan kun je contact opnemen met het sociaal team.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties